•  

   

  Tất cả Model Switch của Hãng Plasma đều cấu hình qua tài khoản cloud miễn phí, dễ dàng theo dõi và xử lý sự cố bằng công nghệ cloud

   

  Link demo :

   https://demo.console.plasma-cloud.com/

  users : demo

  Password : demo

 • broken image

  Plasma Switch Poe PS24 - made in taiwan - cloud managed

  • 24x 1 Gigabit Ethernet ports
  • 4x SFP+ Slots
  • 410 W PoE budget & 128 Gbps switching capacity
  • Memory : 512 MB
  • Poe standard : IEEE 802.3af/at
  • PoE Budget : 410W
  • Zero config, plug-and-play networking
  • Free cloud-based web console for complete management (quản trị cấu hình switch qua cloud free)
  • Installation kit included
  • Fan : 2
  • Dimension (W x D x H) 440 x 260 x 44 mm

 • broken image

  Plasma Switch Poe PS8 - made in taiwan - cloud managed

  Key features:

  • 8x 1 Gigabit Ethernet ports
  • 55 W PoE budget & 16 Gbps switching capacity
  • Poe standard : IEEE 802.3af/at
  • Memory : 256MB
  • Zero config, plug-and-play networking
  • Free cloud-based web console for complete management (quản trị cấu hình switch qua cloud free)
  • Installation kit included
  • Dimension(WxDxH) 240 x 105 x 27 mm